Een initiatief van :

Sinds het begin van 2020 ziet onze wereld er geheel anders uit vanwege het Corona-virus en dienen we ons aan te passen aan de nieuw gecreëerde werkelijkheid. Om het werk (weer) op kantoor op te kunnen pakken dient een ieder rekening te houden met elkaar en zal het kantoor hierin moeten faciliteren. Wij kunnen uw kantoor beoordelen en een check uitvoeren of uw organisatie voldoende inspanningen heeft verricht om een passende werkomgeving aan te bieden.

1,5 meter afstand houden is de nieuwe norm

Wij van 1,5meterkantoor hebben onze kennis en ervaringen gebundeld en willen deze informatie graag toepassen op uw kantoor. Op basis van een bezoek aan uw kantoor zullen we een integraal advies geven 

om daarmee een antwoord te geven op de vraag of uw kantoor faciliteert in een werkomgeving waarbij de gevraagde 1,5 meter afstand gecreëerd kan worden.  Wij zullen uw kantoor checken op de volgende vier aspecten:

Kantoorgebouw

– Bereikbaarheid, toegang en ontvangst
– Indeling
– Werktuigkundig installaties (gericht op gebruikers)
– Elektrotechnisch installaties (gericht op gebruikers)
– Verkeersruimtes
– Lift
– Sanitaire voorzieningen
– Servicevoorzieningen, zoals pantry, repro, archief etc.
– Restauratieve voorzieningen
– …
– Etc

Werkplek

– Werkplekken en afstand tussen bureaus
– Grootte bureaus
– Plaatsing bureaus
– Gebruik middelen
– Overlegvoorzieningen
– …
– Etc

Facilitaire zaken

– Schoonmaak uitvoering
– Hygiënische middelen werkplekken
– Hygiënische middelen pantry’s
– Hygiënische middelen sanitair
– Catering
– …
– Etc

Organisatie

– Gedragsregels (Arbo, ergonomie en toepassing maatregelen)
– Procedure bezoek klanten
– Procedure schoonmaak
– …
– Etc

Inspectie & Advies

Wij voeren een inspectie uit op locatie en geven onze adviezen en aanbevelingen in een korte rapportage weer. De kosten die wij rekenen voor de inspectie en rapportage bedragen €950,- (exclusief BTW).
Indien uw kantoor groter is dan 1.000m2of buiten een straal van 50 km van onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle of Oldenzaal is gelegen, dan gaan wij graag met u in overleg voor een passende offerte.

In de praktijk

Bekijk hier onze blogs en de projecten waarvoor we reeds een integraal advies hebben mogen uitwerken.

Coming Soon : DPD in Oirschot, TKH Security in Zoetermeer en Amsterdam en Siqura in Gouda.

Anderhalvemeter Audit

Nadat uw kantoor of bedrijfspand is ingericht op basis van de anderhalve meter, is het belangrijk om het juiste gebruik hierin te blijven opvolgen. Nu het aantal besmettingen hoog is, is het noodzakelijk om iedereen bij de les te houden. Dit doen wij bij 1,5meterkantoor door middel van de 1,5meter Audit. 

Na afronding van deze 1,5meter Audit is voor u inzichtelijk op welke punten de huidige huisvesting niet volledig is ingericht voor veilig werken in een 1,5 meter kantoor en welke aandachtspunten bestaan ten aanzien van het werken in een 1,5 meter omgeving.

De opgestelde rapportage is een hulpmiddel om kantoren en bedrijfsruimtes vollediger te laten voldoen aan de geldende richtlijnen, die door het RIVM zijn opgesteld

anderhalve meter audit

Maatregelen die werken

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn volgens het RIVM de volgende:

– Blijf zoveel mogelijk thuis
– Houd 1,5 afstand van anderen
– Was je handen regelmatig
– Gebruik papieren zakdoekjes
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Mede op basis van bovenstaande 5 punten wordt uw kantoor beoordeeld. 1,5meterkantoor zal op basis van de resultaten een integraal advies geven en verwerken in een rapportage, zodat uw kantoor – indien van toepassing – de faciliteiten hierop kan aanpassen.
Na ons advies kunnen wij u ook ondersteunen bij het organiseren van deze aanpassingen. Indien het een vraagstuk betreft op het gebied van huisvesting dan kunnen onze collega’s van SOM= u van dienst zijn.
Indien het een facilitair vraagstuk betreft dan helpen onze collega’s van Facilitair Advies Nederland u graag.

Indien er vragen zijn of meer informatie wenselijk is, neem dan contact op met Paul Scholten (senior adviseur huisvesting) per mail paul@anderhalvemeterkantoor.nl of op telefoonnummer 06-29439202 of met Hans Hammink (senior facility manager) via hans@anderhalvemeterkantoor.nl of 0610048363

Volg ons nu ook voor meer informatie en tips op

Neem contact op

    Anderhalve meter kantoor is een initiatief van SOM= en FAN